bodovi.hublin.net


Unesi svoju lozinku i stisni gumb "Prikaži moje zabilješke"

Zadnja izmjena popisa bodova i bilješki bila je: 30.6.2020. u 13:23 sati.Početna (inicijalna) lozinka za svakog vjeroučenika izgleda ovako:
RazredOdjel 2prvaSlovaImena 2prvaSlovaPrezimena
Npr. u 7.b za Ivicu Horvata lozinka bi bila:
7bIvHoOstale vjeronaučne materijale potraži na:
vjeronauk.hublin.net